SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Ron van Baden

Ron van Baden is sinds 2015 Regiocoördinator Zuidoost Nederland bij het FNV. Wij kennen Ron vooral van zijn opmerkingen op LinkedIn en twitter. Ron komt natuurlijk als vakbondsman op voor behoud van werkgelegenheid maar denkt ook mee over zaken als een leven lang leren. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

Ik schat de bandbreedte in tussen de 350.000 en 500.000 en verwacht 421.250 officiële werklozen. Zeker als het vaccinatieprogramma succesvol blijkt te zijn en de economie aantrekt zullen meer mensen toetreden tot de beroepsbevolking. De groep werklozen is uitermate divers. Ik maak mij grote zorgen over die groepen die nauwelijks kansen krijgen en waarin niet tot nauwelijks geïnvesteerd wordt. 

2.

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

Er is heel behoefte aan online klantondersteuners (of ledenondersteuners). Een soort van ANWB voor de digitale (snel)weg, een digi-buddy of zo. Veel mensen zijn niet digitaal vaardig genoeg en deze mensen weten we nauwelijks tot niet te bereiken. Leuk allemaal die ontwikkeladviezen en e-learnings maar zorg voor toegankelijkheid voor iedereen; persoonlijke aandacht is daarbij het toverwoord. Ik zie ook veel kansen voor online facilitators die binnen bedrijven en instellingen het overleggen op een hoger niveau kunnen brengen of goed geleide online congressen kunnen organiseren (waarbij je als deelnemers via bv chat veel meer inbreng kan hebben dan braaf met de handen over elkaar in de zaal te zitten). 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis  veranderen?

Jazeker. Langzaam maar zeker hebben wij ontdekt dat we in Nederland betrekkelijk weinig doen voor werkzoekenden en werkenden. We hebben weliswaar werkgeversservicepunten maar burgers weten nauwelijks tot niet waar ze terecht kunnen met vragen of als ze ondersteuning nodig hebben. In 2021 gaat de regio echt ontdekt worden als arbeidsmarktspeelveld. Zeker in die regio’s waar men goed nadenkt over strategisch arbeidsmarktbeleid, een goed netwerk heeft en waar goede plannen bestaan gaan meters gemaakt worden; denk bv aan om- en bijscholingstrajecten naar duurzaam werk (ivm de zorgtransitie, energietransitie en robotisering/digitalisering). Burgers vinden daar handelingsperspectief in een werknemersservicepunt of huis van de arbeidsmarkt. De kracht van sterke regio’s, zo gaan we zien, is dat zij goed weten samen te werken met sectoren. 

Solliciteren kan zeker veranderen. Ik verwacht dat er meer Limburgers (met veel ruimte voor een thuiswerkplek) overwegen om bv in de Randstad te gaan werken als ze bv maar 2 dagen op hun werk hoeven te verschijnen. Wellicht willen er ook meer Randstedelingen  in de provincie gaan wonen. 

4.

Als ik Wouter Koolmees was zou ik…..

echt inzetten op meer persoonlijke, onafhankelijke begeleiding en ondersteuning van mensen die hun weg op de arbeidsmarkt moeten vinden. Die mensen moeten ook meer middelen en mogelijkheden krijgen om zich te kwalificeren voor banen waarmee ze in hun economische zelfstandigheid kunnen voorzien. Veel meer dan nu het geval is zal geïnvesteerd moeten worden in duurzame arbeidsrelaties; doop het ministerie maar om in Ministerie van Sociaal-Economische Zaken en Werkzekerheid. En publiek geld moet naar goede uitvoering toe en bij de mensen terecht komen en niet opgaan aan allerlei adviseurs die weten hoe ze plannen moeten maken bij alle subsidiegelden. 

5.

Ik wens iedereen in 2021 ……

een aandachtig, beschouwend, begripvol en strijdbaar jaar toe. 

Naar de verwachtingen van Peter van Leeuwen ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Leendert Bos ->