SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Peter van Leeuwen

Peter van Leeuwen is sinds kort Ambtelijk Secretaris van de Landelijke Cliëntenraad. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een platform van belangenorganisaties dat wettelijk is ingesteld om de mensen die een uitkeringen ontvangen een stem te geven in het wetgevingsproces en tegenover uitvoeringsorganisaties. 

Het gaat hierbij o.a. om 3,4 miljoen AOW-ers, 1,89 miljoen mensen die Kinderbijslag krijgen, maar ook ontvangers in het kader van de NOW, WAO/WIA/Wajong/WW/TZ bij UWV en 427.000 uitkeringen in het kader van de Participatiewet en 374.000 Tozo  uitkeringen bij gemeenten. 

Het totaal komt daarmee op bijna 8 miljoen. Deze stem mag natuurlijk niet in EEN GOED BEGIN ontbreken. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

453.600 

2.

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

Manager content diversiteit & inclusie. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de coronacrisis veranderen?

‘Open hiring’ gaat een vlucht nemen. Open hiring, content, diversiteit en inclusie zijn keerzijdes van dezelfde medaille. Een open en toegankelijke organisatie met een begrijpelijke open verbindende boodschap genereert meer loyaliteit van klanten en medewerkers en leidt tot een grotere gunfactor van consumenten voor deze ondernemingen. 

4.

Als ik Wouter Koolmees was zou ik….

Vasthouden aan de idealen van scholing, gelijke en echte kansen en een eerlijke uitkomst. Niet alleen het proces moet schoonheid kennen (democratie), ook de uitkomst! 

5.    

Ik wens iedereen in 2021 een ... 

........een perspectiefvol en kansrijk jaar. 


Naar de verwachtingen van Fons Leroy ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Ron van Baden ->