SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes


Dag 14 

Sharon Smit (Samenwerkingsspecialist/ Kwartiermaker RMT Midden Utrecht)

Eén van de mooie ontwikkelingen van het afgelopen jaar is dat de Regionale Mobiliteit Teams (RMT’s) echt vorm zijn gegeven. Sharon Smit is Samenwerkingsspecialist en het afgelopen jaar Kwartiermaker Mobiliteitsteam in de regio Utrecht-Midden werkt door. Voor ons reden om haar uit te nodigen voor EEN GOED BEGIN 2022. Inmiddels is ze bezig met haar volgende klus, namelijk Regiosecretaris bij de Regio Westfriesland. Meer weten over Sharon, neem een kijkje op haar website. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren. De huidige economische groei zal doorzetten maar door het stop zetten van de steunmaatregelen zal een aantal bedrijven afscheid moeten nemen van werknemers. Ik verwacht dat deze mensen, mede dankzij de regionale mobiliteitsteams, snel weer ander werk zullen vinden. Daarom denk ik dat de werkloosheid nog iets zal afnemen, tot 355.000. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022? Vooral beroepen waar digitale vaardigheden voor nodig zijn nemen toe in de komende jaren. Maar ook banen die gericht zijn op menselijk gedrag, werkbalans en -geluk. Dus zowel data scientist als werkgeluksdeskundige. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?

Zeker. Voor de mensen in een beroep die op afstand te realiseren is wordt de actieradius groter. Als ik naar mezelf kijk dan kan ik opdrachten doen door het hele land vanuit mijn thuiskantoor. Voor banen die fysieke aanwezigheid vergen is dat iets ingewikkelder. Ik verwacht wel een verdergaande digitalisering. Dat geldt ook voor sollicitaties. Het blijft de komende tijd digitaal solliciteren maar er is wel een behoefte om sollicitanten ook fysiek te ontmoeten. Een combinatie van digitaal en fysiek zal denk ik de modus worden. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Het belangrijkste is dat jongeren gemotiveerd en flexibel zijn. Ik zeg altijd: volg je hart, want dat klopt. Belangrijk is om aandacht te hebben voor soft skills zoals samenwerken, creativiteit en flexibiliteit. Studies als informatiekunde en data science zijn natuurlijk zeer arbeidsmarktrelevant, echter we hebben ook veel mensen in de zorg, de bouw en de techniek nodig. Vooral beroepen die gericht zijn op duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen installeren, bieden veel arbeidsmarktkansen. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt

Ik ben een fan van Ton Wilthagen die zich vooral inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt.  En dat is nodig, vooral in deze economie. Er moet een plek zijn voor iedereen die kan werken. Want werk biedt meer dan inkomsten alleen. Mensen die werken zijn gelukkiger en gezonder dan mensen die niet werken. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

Wouter heeft een aanzet gedaan tot de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) en dat heeft gewerkt. In de RMT’s worden mensen aan (nieuw) werk geholpen, ongeacht de achtergrond of het hebben van een uitkering. Soms met om- of bijscholing, maar altijd gericht op het perspectief wat mensen hebben. De samenwerking in de arbeidsmarktregio’s ten behoeve van de dienstverlening van werkgevers en werkzoekenden heeft daardoor een stevige basis gekregen. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Linda Voortman, momenteel wethouder van Utrecht. Zij is verbindend en heeft de potentie om echt naar mensen te luisteren en zich in te zetten voor de mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Linda denkt vanuit de menselijke maat in plaats vanuit het systeem. 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik.........

.........De publiek-private samenwerking in de arbeidsmarktregio’s bevorderen en de ontwikkeling van de RMT’s monitoren, bijstellen en voortzetten. Dat zal de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers bevorderen om te komen tot een betere match op de arbeidsmarkt. Vooral met aandacht voor de mens en maatwerk leveren. 

9.

Mijn wens voor 2022.........

..........dat iedereen die kan werken, ook daadwerkelijk werkt en gelukkig is in zijn of haar werk en leven.  


<- Dag 13: Hans Hupkes

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 15: Amma Asante ->