SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 15

Amma Asante (Landelijke Cliënten Raad)

De Landelijke Cliëntenraad is in 2002 opgericht en vertegenwoordigt iedereen die voor zijn bestaanszekerheid afhankelijk is van de overheid. De LCR is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid en diverse uitvoeringsorganisaties als UWV en SVB. 

Alle reden voor ons om de voorzitter Amma Asante te vragen voor deze editie van EEN GOED BEGIN. Amma is ook werkzaam bij Movisie.

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

Volgens Peter van Leeuwen (de secretaris van LCR) is het antwoord 367.975, maar hij is dan ook geen voorzitter. Ik denk dat het er veel minder zullen zijn: 250.000.                  

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

Aannemers, bouwvakkers, installatiemonteurs, bezorgers en postbodes en iedereen die digitaal diensten levert en zorgwerkers waaronder psychologen.  

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen

Ja ik denk dat de arbeidsmarkt gekend zal worden door meer onzekerheid. Er zal veel uitval zijn (bij vaste werknemers). Hierdoor gaan werkgevers meer gebruik maken van uitzendbureaus en flexibele schil. Meer bemiddeling via tussenwerkgevers. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Zorg en onderwijs en woningbouw, woningreparatie en alle beroepen die met verduurzaming van woningen te maken hebben. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt

Ik denk Hans Borstlap met zijn pleidooi om werkloosheid af te schaffen. Ik denk verder ook aan de Start Foundation.  

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

 Van alle ministers heeft hij het meeste gepresteerd volgens mij. Hij heeft onder andere een pensioenakkoord voor elkaar gekregen. Wel jammer dat hij de hervorming van de arbeidsmarkt op de lange baan heeft geschoven. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Esmah LahLah 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik ……..

………..me vooral inzetten voor hervorming van de arbeidsmarkt, het aanpakken van de flexibilisering en herwaardering van mantelzorg, ook zou ik meer investeren in re-integratie, loopbaanbegeleiding van mensen die langdurig afwezig zijn op de arbeidsmarkt. En ik zou me vooral inzetten op bestaanszekerheid. Als mensen zich niet zeker voelen in hun bestaan tast dit het vermogen aan om na te denken over (betaald) werk of om uberhaupt jezelf goed te verkopen op de arbeidsmarkt.  

9.

Mijn wens voor 2022………

……. meer kansen voor het niet benut potentieel, einde aan bestaansonzekerheid en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

In 2022 zien we nog te veel mensen langs de kant staan die met bestaanszekerheid veel meer ruimte zoude hebben om zich in te zetten op de arbeidsmarkt. Mensen die een even geen kans hebben gekregen zouden idealiter via een tussenwerkgever weer aan de slag kunnen worden geholpen. De risico’s van de arbeidsmarkt moeten niet alleen het risico van de werknemer worden. Deze risico’s moeten worden gedragen door een tussenwerkgever, die in publiek privaat samenwerkingsverbanden kansen ontwikkelen en benutten. Bestaanszekerheid betekent continuïteit van werk en van inkomen. 


<- Dag 14: Sharon Smit

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 16: Aaltje Vincent ->