SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Extra

Cees Bakker (SollicitatieLAB)


We hebben weer met veel plezier de serie EEN GOED BEGIN gemaakt. We danken dan ook alle ondervraagden voor hun deskundige en inspirerende antwoorden. Ook dank voor alle lovende reacties die we kregen van de lezers,

Regelmatig kreeg Cees ook de vraag, wat zijn verwachtingen zijn voor de arbeidsmarkt van 2022. Daarom als afsluiting de antwoorden van Cees

 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren. 

Laat ik vooropstellen dat het voorspellen van de arbeidsmarkt altijd lastig is, er spelen zo veel factoren. Ook vind ik de huidige aangepaste definitie geen recht doen aan het aantal mensen dat zich werkloos voelt. Het is toch raar dat het bijstellen van de definitie zomaar ruim 100.000 werklozen extra oplevert. Ik denk echt dat we feitelijk bijna 1 miljoen mensen hebben in Nederland die graag willen werken, maar op een bepaalde manier langs de kant staan en maar gedeeltelijk in de statistieken voorkomen. Ik denk dat we in 2022 wel gaan merken dat ook de officiële werkloosheid door het wegvallen van de Coronasteun gaat oplopen. Ik denk dat we uitkomen op 402.0000 officiële werklozen. Als we maar niet vergeten dat het echte aantal hoger ligt. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

Thuiswerk begeleider, Werkplek aan huis monteur en allerlei beroepen die met onze veiligheid te maken hebben. Corona heeft in ieder geval bereikt dat thuiswerken heel gewoon is, maar we zullen ook merken dat het niet altijd vanzelf gaat. Thuis zullen we ook goede apparatuur en ICT willen en een ergonomische werkplek en dan heb ik het nog niet over allerlei toestanden in het gezin. Onze veiligheid wordt natuurlijk ook steeds meer een ding, dus ik verwacht veel testers op allerlei gebied. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?                   

Ja dat denk ik wel, door het vanzelfsprekende online-thuiswerken is afstand geen probleem meer. Vroeger kwamen mijn cliënten vooral uit de Randstad, tegenwoordig is heel Nederland mijn werkgebied en zelfs daarbuiten. Ik heb het afgelopen jaar iemand uit Italië begeleid die graag weer bij een Nederlands bedrijf wil werken. 

Ook solliciteren is aan het veranderen. In sectoren waar krapte is, zie je traditionele bedrijven de gekste dingen doen om personeel te krijgen, maar eigenlijk zonder echt succes. Gelukkig zijn er ook bedrijven die om-denken en nu uitgaan van de sterkten van een kandidaat en daar een functie omheen bouwen. Dat is mensen in hun kracht zetten. Overigens denk ik dat de krapte wel meevalt, als we durven mensen die nu langs de kant staan toch in te zetten. 

Verder gaan organisaties, gelukkig, veel meer werven op competenties. Dit betekent overigens wel iets voor de inrichting van je cv. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030) 

Zorg in de eerste plaats dat je een studie gaat doen die je leuk vindt. Maar kijk ook met een schuin oog naar wat er in de toekomst nodig is. Dus zorg dat je goed op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van je studie. Zorg ook dat je  ICT-proof bent. Verder is het denk ik belangrijk dat je leert om snel in te kunnen spelen op veranderende situaties en breed te kijken. Alles hangt tenslotte met elkaar samen en kan van de ene op de andere dag anders zijn dat hebben we wel geleerd. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. 

Ik was zelf nogal onder de indruk van de actie van Esmah Lahlah, die als wethouder een paar weken ging leven als uitkeringsgerechtigde. Zelf ging ervaren wat het is om in de Bijstand te zitten. Haar ervaringen deelde en aangaf dat het gevoelde ‘wantrouwen als uitgangspunt’ verschrikkelijk is om te ervaren. Eigenlijk zouden alle beleidsmakers en mensen werkzaam in het sociale domein dat moeten doen. Dus ja ik kies voor Esmah, al vind ik Tof Thissen als geestelijk vader van het huis van werk een goede tweede. Blij dat die gedachte nu vorm wordt gegeven in de Regionale Mobiliteit-teams. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan? 

Laat ik voorop stellen dat het echt jammer is dat Koolmees zijn klus niet afmaakt. Ik vond hem altijd plezierig, lekker nuchter en realistisch. Ook denk ik dat we zijn denkkracht en onderhandelingsvaardigheid gaan missen. Over de tot nu toe bereikte  resultaten heb ik wat gemende gevoelens. Volgens mij heeft hij een goed fundament neergelegd met de commissie Borstlap, maar rapporten en adviezen zijn geduldig, het gaat echt om de uitwerking. Ook zou ik graag zien dat we veel verder gaan met het scholen en terugbrengen naar de arbeidsmarkt van mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Wat dat betreft heeft ook Koolmees zitten slapen en te weinig gedaan. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Karien van Gennip ken ik niet echt, maar ik denk dat Carola Schouten wel heel erg op de goede plek zit. Ook denk/hoop ik dat Karien van Gennip met haar achtergrond uit het bedrijfsleven voor de nodige slagkracht kan zorgen en oplossingen kan vormgeven die ook voor het bedrijfsleven werken. Zelf had ik iemand als Jacco Vonhof daar wel willen zien en ook Dennis Wiersma had er niet misstaan. 

8.

Als ik Karien van Gennip (de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was, zou ik.........

….Snel wakker worden, want we hebben op de arbeidsmarkt ook wel zitten slapen, gezien de huidige mismatch op de arbeidsmarkt. Als ik Karien van Gennip was zou ik vol inzetten op scholing. Waarom verplichten we mensen met een uitkering niet tot een opleiding op maat zodat ze weer kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Het zou denk ik goed zijn dat iedereen die werkloos wordt kan kiezen uit opleidingen op het gebied van ICT, Zorg, Techniek, Onderwijs of duurzaamheid. Iedereen met een uitkering bijvoorbeeld 3 dagen bezig is met scholing of het leren van een vak. Ik denk dat het mes dan aan 2 kanten snijdt. De mismatch wordt kleiner, mensen krijgen weer een gevoel van eigenwaarde. Hier lijkt mij een mooie taak te liggen voor het UWV of nog beter de Regionale Mobiliteitscentra. 

9.

Mijn wens voor 2022......... 

Allereerst voor iedereen een goede gezondheid en veel geluk. Voor de arbeidsmarkt hoop ik dat we echt beginnen met een transitie, waarin doorlopend leren en een faire beloning heel gewoon zijn. Er een arbeidsmarkt ontstaat die in balans is en iedereen naar vermogen aan kan meedoen. 


<- Dag 22: Maarten Camps

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag1: Rob Witjes ->