SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 1

Rob Witjes (UWV)

Het is inmiddels een mooie traditie. 

Elk jaar beginnen we onze serie EEN GOED BEGIN met, wat ons betreft, de arbeidsmarktkenner bij uitstek. Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij het UWV. Telkens komt Rob en zijn afdeling met interessant cijfermateriaal over de arbeidsmarkt en het leuke is hij deelt het allemaal. Dus een beter begin van het jaar kunnen we ons niet wensen.


1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

De economie zal in 2022 door de coronacrisis en toenemende inflatie in 2022 toch wel een tik krijgen. De werkloosheid, die in 2021 de laagste was van deze eeuw, zal eind volgend jaar uitkomen op 399.000. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt. Er zal zowel onder jongeren als volwassenen een toenemende behoefte zijn aan goed arbeidsmarktgericht en onafhankelijk opleidingsadvies. Ook UWV gaat hierin investeren met de komst van de STAP-regeling per 1 maart 2022. In de komende jaren zullen meer mensen nodig zijn in veel sectoren zoals ict, techniek, zorg, bouw, onderwijs en kinderopvang. Het is goed om verder te kijken dan het hier en nu en dus om je te richten op beroepen waaraan in de komende jaren structureel een behoefte zal zijn. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?

Ondanks een iets oplopende werkloosheid zal de krapte in veel sectoren aanhouden. Dit raakt niet alleen het wervingsproces maar bedrijven zullen echt alle zeilen moeten bijzetten om hun personeel te behouden en verloop en verzuim te voorkomen. Zij zullen meer zorg en aandacht moeten besteden aan hun werknemers en vooral aan degenen die er werk bij krijgen omdat bepaalde vacatures moeilijk kunnen worden vervuld. Om mensen binnen te halen zullen bedrijven vaker hun deuren letterlijk moeten open gooien. Laat mensen kennis maken met je bedrijf , met de cultuur en met het type functies. Het organiseren van online ontmoetingen en -rondleidingen blijkt steeds beter mogelijk te zijn, maar het beste werkt het natuurlijk als mensen het bedrijf kunnen ‘voelen’.   

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Verder kijken dan het hier en nu, richt je op de krapteberoepen van de komende jaren. Kijk naar de kansen die de vergrijzing, digitalisering en energietransitie bieden. En dan gaat het zeker niet alleen maar om het bereiken van een HBO- of WO-master als einddoel. Laatst zag ik bij een bouwplaats de volgende banner hangen “Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen”. Hier ben ik het roerend mee eens.  

 5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt.

Ik denk dan niet aan één persoon in het bijzonder maar ik denk dan aan de werkgevers die in afgelopen jaar een werknemer met een arbeidsbeperking of een langdurig werkloze hebben aangenomen én hem/haar een vaste baan hebben gegeven.    

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

Het is niet aan mij om zijn beleid te beoordelen. Wat ik fijn vond is dat hij een heel toegankelijk persoon was.  

 7.

Wie zou een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Geen idee, als hij of zij maar net zo toegankelijk is als Wouter Koolmees en goed oog heeft voor de mensen die ondanks een krappe arbeidsmarkt er niet in slagen een baan te vinden. 

8.

Als ik de opvolger van Wouter Koolmees was, zou ik.........

.....zo spoedig mogelijk een goed onderzoek laten uitvoeren naar de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. En dan doel ik met name op de mismatch in vaardigheden en de mismatch in voorkeuren. Werkgevers vragen vaak andere competenties dan die werkzoekenden bezitten. Werkgevers hebben vaak andere voorkeuren en behoeften dan die van werkzoekenden. Voldoende middelen uittrekken om hiernaar onderzoek te doen loont bij de aanpak van de mismatch. Je weet immers aan welke knelpunten je dan kan werken.   

9.

Mijn wens voor 2022.........

.........dat we lockdowns, in welke vorm dan ook, voorgoed achter ons kunnen laten.  

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 2: Ton Wilthagen ->