SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 20 

Annet de Lange ( Open Universiteit / Hogeschool Arnhem)

Annet de Lange is inmiddels een vaste waarde in onze serie EEN GOED BEGIN. Recent verscheen het boek “Future of Work -Sociale innovatie en HRM” waarvan zij samen met Sarah Detaille, de redactie voerde. Daarnaast is Annet Hoogleraar en Lector en heeft zij een eigen coachingspraktijk.

Meer weten over Annet, kijk dan op haar website

 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

Naar aanleiding van de krapte op de arbeidsmarkt verwacht ik dat wij een verdere daling van het aantal werklozen zullen zien in 2022 en aan het einde van 2022 uitkomen op 320.000.

Studies laten echter een mismatch zien tussen de eisen die het werk stelt en de skills en talenten van werkzoekenden en hierdoor zal de werkloosheidspercentage naar mijn mening niet voorbij een bepaald percentage of aantal kunnen zakken.

Bovendien verwacht ik door dualisering (groei zzp’ers) en polarisering van arbeid (verdwijnen van banen op middenniveau) dat frequenter en langduriger een beroep gedaan zal worden op een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

Volgens de “Future of jobs” verslag van de world economic forum zijn met name technologie gerichte beroepen en functies te verwachten. Zie de volgende relevante banen waar veel vacatures te verwachten zijn in 2022:

1.    Artificiële intelligentie en machine leren experts;

2.    (Data-gedreven) App en software ontwikkelaars (nieuw type apps; denk bijvoorbeeld corona-app in 2021)

3.     Marketing experts

4.     Big Data Specialisten

5.     Digitale Transformatie Experts

6.     Nieuwe Technologie Experts

7.     Organisatie ontwikkeling experts (met aandacht voor diversiteit en inclusie)

8.     Data-veiligheid experts

Daarnaast verwacht ik een opkomst van het thema duurzaamheid en duurzaamheidscoaches (met kennis van bijvoorbeeld omgevingspsychologie). 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?

Ik verwacht dat de trends uit 2021 doorzetten met de inzet van slimme technologiegebruik in de werving en selectie. Zoeken van relevante skills en talenten door middel van analyse social media gebruik, online sollicitatieprocedures etc. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Blijf je interesses, je skills en eigen talenten goed in kaart brengen en kijk naar relevante sites zoals: Dashboard Skills en beroepen (werk.nl) om te kijken waar kansen te verwachten zijn en blijf je skills en talenten door ontwikkelen. Vorm bijvoorbeeld een online skills paspoort om te kijken welke sector je een match zou hebben. Kijk daarna naar welke studie hier het beste bij zou passen. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt

Er zijn zoveel inspirerende personen en bijdrages, maar relatief dichtbij huis zou ik Scalabor en Marcel Hielkema  graag in de spotlight willen plaatsen. Home - Welkom bij Scalabor

In scalabor zie ik inspirerende voorbeelden van inclusief werkgeverschap. Uiteraard betreft dit een team van mensen die dit mogelijk maken, maar ik ben ook onder de indruk van de bijdrage die geleverd is door Marcel Hielkema aan: Home - Samen voor een Baan (samenvooreenbaannetwerk.nl) en de vormgeving van bijvoorbeeld een prachtig magazine over inclusie in onze regio. Hierdoor blijft inclusief werkgeverschap op de relevante overleg tafels een thema en is het voor een breder publiek herkenbaar in woord en beeld. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

Naar mijn mening goed. Ik verwijs net als Jurrien Koops graag naar zijn goede bijdrage aan de steunpakketten die van wezenlijk belang zijn geweest voor het herstel van de economie en arbeidsmarkt in 2021. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Karien van Gennip vind ik een goede opvolger van Wouter Koolmees met kennis van zaken. 

8.

Als ik Karien van Gennip (de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was, zou ik.........

Zou ik op zoek gaan naar innovatieve oplossingen via een deltaplan “Krapte op de Arbeidsmarkt” om structurele oplossingen te vinden voor de nijpende tekorten in sectoren als de zorg, onderwijs, horeca etc. Met aandacht voor strategische, sociale en technologische innovatie. Zie ook: Future of Work door Sarah Detaille, Annet de Lange - Managementboek.nl 

9.

Mijn wens voor 2022.........

Is het gezamenlijk blijven zoeken naar kansen voor inclusie en inclusief werkgeverschap op de arbeidsmarkt en het blijven betrekken van jonge studenten met hun frisse blik op de arbeidsmarkt.

Zie bijvoorbeeld: Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap (han.nl)


<- Dag 19 Bas van de Haterd

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 21: Esmah Lahlah ->