SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Als organisatie wil je de beste mensen

Soms wil het maar niet lukken om de geschikte mensen te vinden voor die moeilijk vervulbare vacatures. Eerder aangereikte kandidaten beschikten niet over de gewenste kennis en vaardigheden en/of passen niet bij de organisatie. Als SollicitatieLAB kennen wij veel goed opgeleide en zeer gemotiveerde mensen, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Op basis van onze ervaring (samen goed voor 60 jaar management ervaring) zien wij vaak mogelijkheden die anderen niet zien. Wanneer het om een tijdelijke vacature gaat of u zich niet direct wil binden aan een vast dienstverband zijn er mogelijkheden via onze uitzendactiviteit De weg naar WERK.

Als organisatie wil je het beste voor je mensen

Ontwikkelingen gaan steeds sneller, als organisatie moet je hier doorlopend op inspelen en dan kan het ook voorkomen dat je afscheid moet nemen van (een groep) medewerkers. Wij bereiden uw medewerkers dan, individueel of in groepsverband, voor om zich weer optimaal op de arbeidsmarkt te presenteren. 

Outplacement

Maar soms gaat het ook fout in de relatie tussen werkgever en werknemer. Ook in dit soort situaties wil je netjes en goed uit elkaar gaan. Medewerkers goede ondersteuning geven en maximaal inzetten op de optie van werk naar werk. Door onze ervaring, kennis en contacten zijn wij succesvol in het begeleiden van mensen van werk naar werk. We hebben ook een uitgebreide ervaring met het weer “op de rit” zetten van medewerkers, ook daar waar andere partijen vastlopen. Vaak weten wij door onze aanpak en op ervaring gebaseerde intuïtie voor deze medewerker de juiste weg te vinden.

Wat ook helpt is dat wij als zelfstandig bureau niet vast zitten in standaard trajecten maar de persoon centraal kunnen stellen en net even dat stapje extra kunnen doen. 

Wij komen met resultaten.Van de mensen die we de afgelopen tijd hebben begeleid is het traject in 90% van de gevallen succesvol afgesloten met een nieuwe baan. Het voordeel van senioriteit zullen we maar zeggen.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Cees Bakker (Telefoon 06 537 90 492) 

Ton Vermin (Telefoon 06 269 46 198)

Mail: info@sollicitatielab.nl