SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

De arbeidsmarkt voor jouw beroep?

De vraag die we sinds de Corona-crisis het meest krijgen: "Wat zijn mijn kansen op het vinden van een baan in mijn huidige beroep?" 

Nu is die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden.  De arbeidsmarkt is afhankelijk van allerlei ontwikkelingen en ook per regio zijn er grote verschillen. Wat we wel willen durven te zeggen is dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Ook op een arbeidsmarkt waar veel mensen naar en nieuwe baan zoeken.

Hieronder vind je een lijst met beroepen en de kansen op de arbeidsmarkt op dit moment en een prognose van onze kant over hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen. We gebruikten daarvoor de open data informatie van het UWV over de spanningsindicator per beroepsgroep. Bedenk wel dat het om een groep van functies gaat en dat er per regio grote verschillen kunnen ontstaan. Maar het geeft je wel een indruk.

Toelichting op de spanningsindicator

De Spanningsindicator wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Deze grootheden worden gebruikt als benadering van de openstaande vraag en direct beschikbaar aanbod. 

Een spanningsindicator  >4 duidt op een zeer krappe arbeidsmarkt d.w.z. veel vacatures en weinig werkzoekenden. 
4 - 1,5 Krappe arbeidsmarkt.
1,5  - 0,67 Gemiddelde arbeidsmarkt.
0,67 - 0,25 ruime arbeidsmarkt. 
0,25 - 0  Zeer ruime arbeidsmarkt d.w.z. relatief weinig vacatures en veel werkzoekenden. 

Het beroep met de grootste spanning op de arbeidsmarkt (veel vraag en weinig aanbod) is de beroepsgroep Machinemonteurs. De indicator daalde tussen het 4e kwartaal 2019 en het 1e kwartaal van 2020 met 7,62 punten naar 11,38. Maar dan spreekt men nog steeds van een zeer krappe arbeidsmarkt.

Kijken we naar alle beroepen samen op de arbeidsmarkt dan verminderde de spanning op de arbeidsmarkt aanzienlijk. in het 1e kwartaal daalde spanningsfactor naar 1,33 en men spreekt dan van een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in het 2e kwartaal de spanning op de arbeidsmarkt verder zal afnemen.

Misschien goed om te vermelden dat het hier om beroepsgroepen gaat. Een beroepsgroep bestaat uit verschillende beroepen, waardoor de getallen soms niet geheel overeen komen met het gevoel per beroep. Misschien nog wel belangrijker, dit zijn cijfers voor de totale Nederlandse arbeidsmarkt, per regio kunnen er grote verschillen bestaan per beroepsgroep.

Als SollicitatieLAB vinden we het belangrijk om goed te weten wat er speelt op de arbeidsmarkt, zowel per beroep als per regio, daarom doen we dit soort onderzoeken. Onze cliënten doen daar al jaren hun voordeel mee.  

Wil je ook meer weten over jouw mogelijkheden op deze snel veranderende arbeidsmarkt. Neem dan gerust contact op.