SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Fons Leroy

Fons Leroy was tussen 2005 en 2019 de afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Zeg maar de baas van de Belgische UWV. Tegenwoordig is hij gepensioneerd, maar zit hij zeker niet stil. Bemoeit zich met o.a. Het beroepenhuis en bracht onlangs een boek uit met de veelzeggende titel “Een vaccin voor de arbeidsmarkt, werken na corona”. Genoeg redenen om hem te vragen voor EEN GOED BEGIN. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021? 

Dat is moeilijk te voorspellen ... Komt er nog een derde corona golf? Zit er een grootschalige ontslagronde aan te komen in de ‘niet-essentiële’ sectoren? Hoe vlot verloopt de vaccinatie? Wat zijn de concrete gevolgen van de Brexit? De prognoses van de planbureaus in Nederland en België zijn weinig rooskleurig. Maar ‘optimism is a moral duty’! Ik voorzie dus een lichte werkloosheidsdaling tot 370 000 eenheden door de economische heropleving in het najaar. 

2.     

Welk beroep gaat doorbreken in 2021? 

Uiteraard zullen de beroepen die gelieerd zijn met de verdere digitalisering, erg in trek zijn : data analisten, cyber security specialisten, digital officers, software ontwikkelaars, ... Hetzelfde geldt voor zorgberoepen. Maar ik hoop dat vooral het beroep van Human Resources Manager geherwaardeerd wordt en een bredere invulling krijgt (welzijnsbeleid, opleidingsbeleid, uitbouw van hybride werkorganisatie, inclusie, ..). Het Fins model van Het Huis van Werkvermogen - ik noem het Het Huis van Werkgeluk- kan als inspiratiebron dienen om meer duurzame arbeidsrelaties tot stand te brengen omdat een holistische en loopbaanlange afstemming tussen de mogelijkheden van de medewerker en de doelstellingen van de organisatie wordt beoogd. 

3.     

Gaat de arbeidsmarkt en/of het solliciteren door de coronacrisis veranderen? 

De coronacrisis heeft aangetoond dat er aan de digitalisering ook blijvende voordelen voor de wereld van werk verbonden zijn zoals de omslag naar een hybride arbeidsorganisatie. Maar ze heeft ook de pijnpunten op de arbeidsmarkt scherper gesteld zoals een gebrekkige cultuur van Lang Leuk Leren en van inclusie. Die hardnekkige pijnpunten kunnen enkel worden weggewerkt als de politici en de sociale partners de moed opbrengen om nieuwe kaders te ontwerpen waarbij duurzaamheid en inclusie leidende principes zijn: hoe verzekeren we in een VUCA-wereld duurzame loopbanen voor iedereen? 

4.

Als ik Wouter Koolmees was, zou ik ... 

Eerst en vooral van nationaliteit moeten veranderen 😊 Maar belangrijker : UWV positioneren als de ‘loopbaanregisseur van de Nederlandse arbeidsmarkt’ met als opdracht te faciliteren dat alle burgers op beroepsactieve leeftijd een duurzame loopbaan kunnen uitbouwen. Dat houdt een integratie van loopbaan- en leerbeleid in en het regisseren van een sterk netwerk van arbeidsmarktactoren die burgers hierbij kunnen ondersteunen. 

5.     

Ik wens iedereen in 2021 een ... 

Jaar met veel knuffelmomenten, met meer verbondenheid, solidariteit en samenwerking, met sterke trampolines en met minder uitsluiting en discriminatie! 


Naar de verwachtingen van Marcel Klok ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Peter van Leeuwen ->