SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Leendert Bos

Met een achtergrond in duurzaam beleggen en microfinance, altijd werkzaam op het snijvlak van commercie en idealen, is Leendert Bos sinds 2015 adviseur sociaal ondernemen en innovatie voor Cedris. Vanuit Cedris is hij onder meer betrokken bij de vormgeving en uitrol van de Werkinnovatieprijs: een grote prijs op het vlak van maatschappelijke banen en de parallelle arbeidsmarkt. Op 28 januari worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Daarnaast is Leendert initiatiefnemer van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, een organisatie die programma’s aanjaagt en partijen verbindt op inclusie, nieuwe technologie en werk (www.inclusievetechnologie.nl). 

1.    

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

Vaccinatie moet de gamechanger worden. Waar horeca, winkels, vervoer en evenementen hard zijn geraakt, zal daar post-corona ook weer veel vraag ontstaan. Ook online bestellen zet door. Veel mensen aan de onderkant van de abeidsmarkt, met flexcontracten, verliezen hun baan. Tegelijkertijd blijft de vraag groot in zorg en techniek, dus daar liggen ook kansen. Ik schat in dat we eind 2021 465.000 werklozen registreren. Dan tel je niet de mensen mee die geen kansen voor zichzelf zien en niet als werkzoekend genoteerd staan…

2.    

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

Sinds corona komen mensen virtueel samen en hun fysieke leefwereld (de buurt) is kleiner geworden; verlangen naar echt contact is groot. Er is vraag naar (virtuele) marktmeesters die verdiepende of onverwachte ontmoetingen faciliteren. Bedrijven gaan investeren in nieuwe technologie (3D printing, cobots, remote support) en trekken mensen met en zonder arbeidsbeperking aan om mooie producten dichtbij huis te maken, goed voor het klimaat. Juist technologie maakt complexer werk bereikbaar voor lager geschoolde mensen. Vakmensen, reshoring specialisten en mens-en-machine experts zijn gewild. Tenslotte groeit de vraag naar Resources for Humans specialisten – zij durven veel meer de mens/ medewerker als vertrekpunt te kiezen.

3.    

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de coronacrisis veranderen?

Acquisitie, advisering en support zal steeds meer online plaatsvinden. Bedrijven en mensen staan stil bij de vraag wat echt belangrijk is, hoe ze betekenis kunnen geven. 2021 is misschien vroeg, maar we gaan naar de optie dat ieder mens zijn eigen algoritme kan inzetten, naar een arbeidsmarkt waar de werkzoekende steeds beter weet wat hij kan. Tegelijkertijd betekent het ook dat goede begeleiding voor kwetsbare mensen belangrijk is en blijft. Want passend werk is van grote waarde, individueel en maatschappelijk. Competenties worden belangrijker, overstappen naar andere sectoren normaler. Werkgevers realiseren zich dat zij mensen ontwikkelen voor hun volgende baan, binnen of buiten de onderneming. Dat maakt hun een aantrekkelijke werkgever. 

4.    

Als ik Wouter Koolmees was zou ik.........

Aangezien Koolmees’ termijn er nu echt  bijna op zit en hij demissionair is, wil ik hem vragen de volgende boodschap mee te geven aan politiek en ambtenaren:

  • Faciliteer werkgevers die investeren in ‘inclusieve’ werkvloeren waar mensen met en zonder arbeidsbeperking werken en leren met passende technologie en goede begeleiding. Dat zijn de werkgevers van de toekomst.
  • Zet in op sterke netwerken in de regio, met sociale werkbedrijven die - met werkgevers en intermediair – mensen, die langs de kant staan of uitvallen, (tijdelijk) werk en ontwikkeling bieden, en met goede begeleiding de kans op (regulier) werk maximaliseren. 

5.    

Ik wens iedereen in 2021 een .....

…gezondheid, openheid en lef om het korte termijn eigen belang zo nu en dan ondergeschikt te maken aan het grotere gedeelde belang: passend werk voor iedereen. Geniet van echt samenwerken en durf de resultaten te delen.  


Naar de verwachtingen van Ron van Baden ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Mary Akkermans ->