SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN 2021: Aart van der Gaag

Ook een oude bekende in deze serie is Aart van der Gaag. Aart is al een leven lang werkzaam op en binnen de arbeidsmarkt. Hij werkte in zijn carrière onder andere bij de koepel Sociale Werkvoorziening, was directeur van een arbeidsbureau en van de uitzendorganisaties Start en Vedior. Was directeur en voorzitter van de ABU. Sinds 2014 is Aart van der Gaag commissaris 100.000 banen namens VNONCW/MKB/LTO en de overheid. Ook in 2019 had Aart weer een aantal scherpe observaties, o.a. met het Platform Toekomst Arbeid, over het functioneren van de arbeidsmarkt.

1. 
Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021? 
 
Nooit was de voorspelling moeilijker dan voor 2021, de laatste maanden in 2020 neemt de werkloosheid alweer af en komen ik en andere voorspellers in deze serie steeds dichter bij die 350.000, we houden de werkloosheid kunstmatig laag door NOW en andere regelingen, anderzijds is er de hoop op het opengaan van de economie door de startende vaccinaties . Hoe lang blijven de regelingen nog open?

Bij plotseling stoppen van de regelingen zou het hard kunnen gaan, maar als de horeca etc. weer opengaat op het juiste tijdstip kan het ook weer meevallen. Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, maar ga voor 463.000.

2. 
Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021? 
 
Een nieuw beroep zie ik in de zorg ontstaan, mensen die allround inzetbaar zijn bij vaccinaties, testen en in andere types zorg, iets als een ambulant zorgspecialist dus.

3
Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis veranderen? 

We hebben meer ervaring gekregen met digitaal solliciteren, zelfs met digitale meet&greets, dat is ook prettig voor "mijn doelgroep", mensen met arbeidsbeperking, ik denk dat digitaal solliciteren tot het standaardpakket blijft behoren.


4
Als ik Wouter Koolmees was zou ik......,
 de rapporten "investeren in mensen" en "naar een schokbestendiger arbeidsmarkt" van PTA (Platform Toekomst Arbeid) nog eens duchtig bestuderen. Hans Borstlap zei over deze rapporten: “wij hebben een leeg huis opgeleverd, jullie hebben het ingericht.” Als ik Wouter Koolmees was zou ik zoveel mogelijk ervan alsnog in gang zetten ,al is het als voorbereiding voor een nieuw kabinet en voor zijn opvolger ( wat ie natuurlijk ook zelf weer kan zijn.). 

5.
Ik wens iedereen in 2021......
 betere arbeidsomstandigheden, ik hoop dat de pakjesbestellers weer in dienst komen en goed betaald gaan worden, geen "sorry,we missed you" hier meer in Nederland. Ik gun verder de zzp'ers een goede verzekering voor ziekte en een weerbaarheidsreserve, iedereen op het minimumloon een hoger nettoloon en een hopelijk lagere werkloosheid dan ik voorspel! Naar de verwachtingen van Rob Witjes -> 

Naar de startpagina EEN GOED BEGIN 2021 ->

Naar de verwachting van Annet de Lange ->