SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN 2021: Prof. Annet de Lange

In 2019 aanvaarde prof. dr. Annet de Lange haar leerstoel 'Succesvol ouder worden op het werk' aan de Open Universiteit met een interessante oratie. Annet de Lange is tevens lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem. We hebben Annet vooral uitgenodigd omdat ze een stimulerende kijk heeft op gezond ouder worden op het werk en vitaliteit. Eén van de belangrijkste thema’s volgens ons in de komende jaren.

1.   

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

Meest recente cijfers CBS over werkloosheid geven 419000 werklozen weer (een snel gestegen aantal). Gezien vaccinatie zal starten in januari 2021 verwacht ik nog niet meteen herstel van deze cijfers en eerst een verder stijgend cijfer werklozen waar te nemen. Met hoogtepunt 430000 medio Maart/April. Beter nieuws verwacht ik vanaf medio september met een herstellende economie en arbeidsmarkt door geslaagde vaccinatie. Op 31-12-2021 verwacht ik hierdoor dat het werkloosheidspercentage afgenomen zal zijn en het totaal rond 340.000 zal uitkomen.

2.  

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

 De snel tester op verschillende virussen op het werk. Gezien ik verwacht dat het testen op virussen op het werk zal blijven om niet weer in een situatie als 2020 terecht te hoeven komen. Preventie zal een versnelde ontwikkeling laten zien waarbij E-health ontwikkelaars veel mooie kansen zullen krijgen in de ontwikkeling en applicatie van smart technology op het werk. Verder is de gig-economie nog steeds groeiende met veel verschillende flex-opdrachten voor nationale en internationale opdrachtgevers. 

Ik verwijs ook graag naar de kans- en risicoberoepen van UWV met duidelijke verschillen in de Nederlandse provincies. Bijvoorbeeld provincie Gelderland: kans beroepen zijn in deze provincie terug te vinden in de sectoren: zorg, techniek en ICT. In de zorg & welzijn beroepen gaat het onder meer om mbo-verpleegkundigen, woonbegeleiders en gespecialiseerd verpleegkundigen. In de techniek gaat het bijvoorbeeld om elektriciens en elektromonteurs, onderhoudsmonteurs, elektrotechnisch ingenieurs en technici bouwkunde en natuur. In de ICT gaat het vooral om software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten. 

Tot slot is een verwijzing mogelijk naar het onderzoek van de World Economic Forum en Boston Consulting group (2020). Volgens dit onderzoek zijn beroepen als space pilot en data detective  het best betaald vanaf 2025. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis  veranderen?

Ja, eerste kwartalen van 2021 zal solliciteren bijna uitsluitend online plaatsvinden en vanaf medio oktober zal een hybride vorm gekozen worden waar de sollicitant en werkgever samen bepalen welke vorm meest geschikt is: online of offline face to face. Verder verwacht ik meer creativiteit in de online vormen van assessment en sollicitatiegesprekken (via gamification etc.).

4.

Als ik Wouter Koolmees was……….. zou ik een intensieve relatie opbouwen met de regionale overheden en werkgeversorganisaties die kunnen helpen bij het signaleren van relevante verschillen in de regio’s en van elkaar kunnen leren via uitwisselen van lessons learned in de nodige aanpak van werkloosheid om herstel en inclusie van verschillende kwetsbare groepen mogelijk te kunnen maken.

5.

Ik wens iedereen in 2021……….. een gezond en pro-actief werkend leven toe met veel momenten voor reflectie om stil te blijven staan bij de eigen ontwikkeling. Op tijd kunnen omscholen begint met eigen reflectie en op tijd in actie komen.


Naar de verwachtingen van Aart van der Gaag ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Prof. Ton Wilthagen ->