SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN 2021: Leonore Nieuwmeijer

Leonore Nieuwmeijer zet zich al jaren in voor een Inclusief Nederland. In 2020 stopte ze als specialist inclusiviteit bij Asito en is ze als zelfstandige gestart met “IN door Leonore Nieuwmeijer”. Belangrijkste opdrachten hierbij zijn Schoonmakend Nederland (voorheen OSB) en Loopbaanstation. Bovendien is ze één van de docenten  bij de Post HBO opleiding inclusiviteit en diversiteitsmanagement van de PONS Academie en bestuurslid bij de NIM (Nederlandse Inclusiviteits Monitor).

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021? 

De Corona gerelateerde investeringen die de overheid heeft gedaan in 2020 hebben veel ontslagen en faillissementen voorkomen of uitgesteld. Met de komst van een vaccin en het achterlaten van de winter zal de arbeidsmarkt zich in het voorjaar herontdekken. Er zullen bedrijven failliet gaan maar velen zullen een doorstart maken. De behoefte aan een sociaal leven zal sterker zijn dan ooit tevoren en in de beroepen die bijdragen aan het sociaal leven van mensen zullen floreren.  

Toch zal de uitslag van de verkiezingen een grote impact hebben op het herstel van de arbeidsmarkt. Een lange formatie draagt niet bij aan de noodzakelijke stabiliteit op de arbeidsmarkt. Het uitstel van de uitwerking van de adviezen van de commissie Borstlap tot na de verkiezingen helpt hierbij niet. Ook het gesteggel bij de uitwerking van het pensioenakkoord draagt niet bij aan stabiliteit. Hierdoor zal veel werk tijdelijk en flexibel zijn. Dit betekent een grillige en onzekere arbeidsmarkt in 2021. Mijn verwachting is een licht herstel en een werkloosheid van 362.000 eind 2021. 

2.

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021? 

Corona en de gevolgen daarvan voor het werken buiten de deur zullen blijvende gevolgen hebben voor onze arbeidsmarkt. De discussies over de effectiviteit van thuiswerken en het belang van samenwerken op kantoor maken dat we in 2021 gaan zoeken naar een nieuwe balans. In de afgelopen periode hebben we veel creatieve ondernemers gezien die, noodgedwongen, de eigen onderneming anders hebben ingericht en er zijn nieuwe initiatieven ontstaan. De wijze waarop we digitaal met elkaar samen werken maar ook waarop we kennis met elkaar delen zal steeds meer afgewogen in fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. De behoefte aan netwerkbijeenkomsten blijft onverminderd groot maar als ik naar mezelf kijk besef ik me dat een goede balans, en meer zaken vanuit huis volgen belangrijk zijn. Het beroep dat in 2021 echt gaat doorbreken is creatief (digitaal) ondernemerschap. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis  veranderen? 

De arbeidsmarkt is in 2020 sterk veranderd en deze verandering zet tegelijkertijd door maar vraagt ook om aanpassingen van de arbeidsmarkt. De overheid kan niet langer de aanbeveling van de WRR en de commissie Borstlap naast zich neerleggen. Werken moet weer lonen het toeslagenstelsel is aan vervanging toe. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt weer toegankelijk voor grote groepen die nu aan de zijlijn staan. Bij de invoering van de WAB zagen we het aantal vaste contracten al lichtjes toenemen en hier zal in 2021 een nieuwe boost aan gegeven worden. 

4.

Als ik Wouter Koolmees was zou ik......... 

….zorgen dat D66 volgend jaar wederom een partner in het kabinet is zodat hij zijn klus op SZW kan afmaken. De pensioendeal is nog niet af, de invoering van de wet inburgering uitgesteld en er ligt een ambitie bij het volgend kabinet voor vergaande hervormingen van de arbeidsmarkt.

5.

Ik wens iedereen in 2021 een .....

…….heel basaal een gezond 2021 toe. 2020 heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn als mens, samenleving, en als economie. 


Naar de verwachtingen van Prof. Ton Wilthagen ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2021->

Naar de verwachtingen van Marjolein ten Hoonte ->