SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Het cv van Lieke

 


Stemmen

Stemmen op Facebook


Dit vinden recruiters van het cv van Lieke

 • Een fijn lezend cv, misschien wel de behaalde doelen opsommen per rol. Verbeterpunten, de datering is wat vreemd, doopnamen zijn overbodig en het is logischer om de rollen in het verleden ook in de verledentijd te beschrijven.
 • Haar “Lieke in een notendop”, geeft een ander gevoel dan haar werkervaring. Het cv wordt daardoor onevenwichtig en zaait daardoor twijfel. Foto geeft een zeer lief meisje weer. Is zij dat wel? Verder ook niet duidelijk wat voor baan ze zoekt, maar toch is dit een erg sterk en overzichtelijk cv met korte krachtige teksten.
 • Een cv met overzichtelijk, rustig kleurgebruik en een goede profielfoto. Tekst aan de zijkant is makkelijk leesbaar en geeft een goede indruk van de persoon. Nog een tip: Gebruik bullets om je taken en verantwoordelijkheden te beschrijven per functie/ werkgever i.p.v. een alinea tekst.
 • Mijn eerste indruk was, fris kort en krachtig. Toen ik begon te lezen vielen mij dat tegen. 
 • Per functie kan de tekst flink korter en kernachtiger. Lieke had met één A-4 kunnen volstaan. Dat maakt krachtiger en een cv en wordt graag gelezen en maakt de lezer nieuwsgierig. 
 • Vormgeving is verfrissend, vlot en jeugdig en past bij een jonge vrouw als Lieke  maar haar teksten moeten korter, meer to te point en dus kernachtiger. De tekstjes aan de linkerzijde mogen wel wat volwassener. Studietijd ligt achter haar… Daarbij schrijft zij in de tegenwoordige tijd en dat is wat vreemd over ervaringen in het verleden. Als Lieke uit de bank- en verzekeringswereld wil moet zij niet te lang wachten……   
 • Duidelijk en bondig cv. Ik weet in een oogopslag wie ze is en wat ze gedaan heeft. Keurig cv.
 • Werkervaring is helder verwoord. Sprekende foto en personalia mooi verwoord in blauw kader. Een ander mailadres aanmaken voor zakelijke contacten. Bijv. Gmail. Hotmail komt minder professioneel over.
 • Persoonlijk: oa door toevoegingen bij hobby's. In de omschrijving wordt gesproken over wat zij belangrijk vindt in een baan + er is een mooie structuur aangehouden: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik.
 • Goede opbouw van cv. Beginnend met werkervaring, studie, nevenactiviteiten (in dit geval training en buitenlandervaring), vaardigheden. Goede omschrijving onder werkzaamheden; verantwoordelijkheden en prestaties worden benoemd. Vaardigheden kunnen nog toegevoegd worden. Aandachtspunten zijn wel: Geen eenheid in beschrijving werkzaamheden. Het ene moment wordt onder de werkzaamheden veel tekst gezet en dan weer bulletpoints. Maak een keuze.Ook geen eenheid in het gebruik van datum. Bij sommige werkzaamheden staan maanden wel benoemd en bij andere werkzaamheden enkel jaartallen. Gebruik bij voorkeur Maand + Jaartal.
 • Er staat heel veel tekst op het cv, waardoor het onoverzichtelijk wordt. Gebruik bij voorkeur bullet points. Geen eenheid in omschrijving functie en werkgever. Begin met functie en daaronder of daarachter werkgever. Nu wordt het bij werkervaring gescheiden met een spatie en bij opleiding met een komma. Eenheid geeft een verzorgde indruk.
 • Mooie lay-out. In d’r profielschets mogen de termen iets minder algemeen zijn. Maak ze specifieker waardoor het authentieker wordt. Goede keuze om buitenlandervaring apart te noemen. Aansprekende schrijfstijl.