SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Hoe succesvol zijn gemeenten in het bestrijden van de werkloosheid?

De werkloosheid is het afgelopen jaar sterk gedaald. De indruk bestaat al vlug dat we op de goede weg zitten, maar locaal zijn er grote verschillen. Nu na de verkiezingen binnen gemeenten nieuwe Colleges worden gevormd leek het ons een mooi moment om de ontwikkelingen rond de werkloosheid op een rijtje te zetten.

Dat is nog niet zo eenvoudig, Over een paar maanden komt het CBS met cijfers per gemeente m.b.t. de werkloosheid in de vorm van cijfers van het aantal WW en Bijstandsuitkeringen. Gelukkig zijn de cijfers van het aantal WW-uitkeringen per gemeente via het UWV wel beschikbaar. Nu weten we ook wel dat de problematiek rond om de werkloosheid zich niet beperkt tot de mensne met een WW-uitkering. Ook de mensen met een Bijstandsuitkering als ook de mensen zonder uitkering en ook de ZZP-ers tegen wil en dank zouden meegeteld moeten worden. Maar helaas deze cijfers zijn niet beschikbaar. Maar een analyse van de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen is al interessant genoeg.


Aantal WW-uitkering in 2017 met 19,9% gedaald

Op 31 december 2017 ontvingen 329.953 mensen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 411.990. Een daling van 82.037 of te wel 19,9%.

In 2017 waren er 388 gemeenten in Nederland in 59% van deze gemeenten daalde het aantal WW-uitkeringen nog sterker dan deze 19,9%. 

We hebben ook gekeken naar het percentage mensen met een WW-uitkering t.o.v.van de beroepsbevolking in een gemeente (alle personen tussen de 15 en 75 jaar). Eind 2017 had 3,7% van de Nederlandse beroepsbevolking een WW-uitkering. 66% van de gemeenten had zelfs een lager percentage WW-ers dan het landelijke gemiddelde.

De 100.000+ gemeenten

Provincie Noord-Holland

 

 Provincie Utrecht

 

Provincie Noord Brabant

 


Binnenkort volgt een uitgebreide analyse van deze provincies als ook de provincie Gelderland.

Meer weten?

Meer weten over onze analyses of over de interessante oplossingen voor gemeenten om lastige doelgroepen als statushouders, langdurig werklozen en ouderen weer naar een zinvolle baan te begeleiden neem dan gerust contact op

 info@SollicitatieLAB.nl