SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Hoe succesvol zijn gemeenten in het bestrijden van de werkloosheid in 2016?

De werkloosheid is in 2016 gedaald. De meest recente cijfers zijn van november 2016. Toen waren er 499.000 werklozen in Nederland. 97.000 minder dan een jaar eerder. 

Nu daalt de werkloosheid niet overal even snel. Er zijn grote verschillen zowel per beroep als per regio.Ben je benieuwd hoe het met de werkloosheid is gegaan in jouw gemeente het afgelopen jaar? We hebben het proberen op een rijtje voor je te zetten.

We liepen wel direct tegen het probleem aan dat de meest recente werkloosheidscijfers per gemeente gepubliceerd door het CBS dateren van maart 2016. Dat vinden we niet actueel genoeg natuurlijk. Gelukkig publiceert het UWV wel het aantal WW-uitkeringen per gemeente iedere maand. Deze cijfers zijn bij tot november en geven ook een goed beeld hoe het met de werkloosheid in jouw gemeente is gegaan in het afgelopen jaar. Waarbij wij om zo actueel mogelijk te zijn, het jaar laten lopen van november 2015 t/m november 2016.

Nog even voor de volledigheid er zit dus een verschil tussen de CBS cijfers en de UWV cijfers. Ze hebben verschillende definities. Gaan we nu niet uitgebreid op in, maar kort gezegd. Het UWV telt het aantal mensen met een WW-uitkering. Het CBS houdt een enquête onder de bevolking. Voor het CBS ben je werkloos als geen baan hebt, je actief hebt gezocht en beschikbaar bent. Wij maken dit keer gebruikt van de UWV-cijfers, die geven ook een goed beeld.

In november 2016 kregen 409.545 mensen een WW-uitkering. In november waren dat er nog 427.403. Een daling van 4,2%. Dit nemen we dan ook als referentie punt. In de onderstaande overzichten hebben we de mutatie (verandering) groen gekleurd wanneer je gemeente beter heeft gepresenteerd dan landelijk. Rood, betekent dat het aantal WW-ers minder sterk is gedaald of zelfs is gestegen.

Gemeente die het meest succesvol waren 


Gemeente die het minst succesvol waren

De 25 grootste steden ( d.w.z. met de meeste WW-uitkeringen)

Wanneer er maar een gering aantal WW-ers in een gemeente zijn, dan zijn de verschillen t.o.v. vorig jaar al snel grootnatuurlijk groot. We hebben daarom ook even naar de 25 grootste steden gekeken.

Alle gemeenten van AA en Hunze tot Zwolle