SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

SollicitatieLAB en de verkiezingen

Neen, we geven je geen stemadvies. Ook gaan we ons niet kandidaat stellen. Al hebben we natuurlijk wel veel ideeën hoe de bestrijding van de werkloosheid beter kan. Welke aanpassingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid nodig zijn.  Ook ergeren we ons regelmatig aan politici die zichzelf op de borstkloppen dat de werkloosheid weer sterk gedaald is en/of onjuiste beelden weergeven. 

Officieel zijn er begin 2017 480.000 werklozen, maar wij denken dat veel meer mensen zich werkloos voelen en dat de door het CBS gehanteerde definitie van werkloosheid niet overeenkomt met wat Nederlanders als werkloosheid ervaren. Wij schatten op basis van de CBS-cijfers in dat 1,6 miljoen mensen in Nederland graag (meer) willen werken.

Wij vinden dat je t.a.v. de werkloosheid moet kijken naar de situatie voor de crisis en moet streven naar een eerlijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en het liefst op een manier dat iedereen die aan de arbeidsmarkt wil deelnemen dat kan.

Ook vinden we het raar dat sommige partijen, hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het CPB. Zelf met overzichtjes komen. Daarom ook een overzichtje van de belangrijkste uitkomsten van het CPB.

We hopen dat we het met deze pagina iets gemakkelijker maken voor je.


De cijfersRuim 1,6 miljoen mensen krijgen uitkering

Het blijft lastig om een inschatting van de (verborgen) werkloosheid te krijgen. We hebben ook op een rijtje gezet, hoeveel mensen in Nederland een uitkering krijgen omdat ze werkloos zijn of om een andere reden niet volledig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.. Allereerst zijn dat natuurlijk mensen met een WW-uitkering. Eind 2016 412.000 mensen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat eind 2016 401.000 mensen jonger dan de AOW-leeftijd een Bijstandsuitkering ontvingen. Behalve deze groep krijgen ook ruim 800.000 mensen een uitkering vanwege een arbeidsbeperking, omdat ze niet of niet-volledig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het betreft op basis van CBS-cijfers ruim 805.000 mensen, die een WAO, WAZ, Wajong, of WIA- uitkering ontvangen..

De CPB-doorrekening


De programma's van de politieke partijen

Neen een stemadvies krijg je van ons niet. Wel denken we dat het belangrijk is om een goede keuze te maken. Daarom op deze pagina een overzicht van de hoofdpunten van de programma's van de verschillende politieke partijen. Deze analyse hebben wij niet zelf gemaakt, maar Cedris. Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.Zij maakten voor hun magazine WERKT deze analyse. In het magazine is nog veel meer interessants te lezen. Dit is de link. Wij zijn heel blij dat we hun analyse op onze website mochten publicieren.


Andere Analyses

Wekr

Ook bij Wekr hebben ze een analyse gemaakt van de partijprogramma's op het gebied van werk. Deze is hier te vinden

Start Foundation

Bij de Start Foundation hebben ze zelfs een Werk-Kies-Kompas neergezet die je kan invullen. Vergelijkbaar met de Stem-wijzer. Altijd handig om te doen, maar uiteindelijk moet je er zelf natuurlijk goed over nadenken. De Werk-Kies-Kompas is hier te vinden