SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Moeilijk vervulbare vacatures

Als SollicitatieLAB vinden we het belangrijk om te weten, hoe de arbeidsmarkt precies in elkaar zit. Bijvoorbeeld naar welke beroepen en vaardigheden is veel vraag en voor welke beroepen is het perspectief minder. We stellen deze vraag regelmatig aan ons netwerk van recruiters en HRM-ers en omgekeerd krijgen wij ook regelmatig de vraag van organisaties of we nog mensen weten die op een moeilijk vervulbare vacature zouden kunnen passen.

Verder volgen we natuurlijk alle publicaties op dit gebied. Onlangs kwam het UWV met een overzicht van beroepen waarvan op landelijk niveau de vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Nu is het zo dat op regioniveau er grote verschillen kunnen bestaan. Het kan zo zijn dat in de ene regio er sprake is van een grote schaarste, terwijl in andere regio's dit genuanceerder ligt. Toch geeft het een mooi overzicht en misschien belangrijker, het brengt je misschien wel op ideeën.