SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Een krappe arbeidsmarkt?

Iedereen heeft het maar over de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, maar geldt dat voor alle beroepen en zijn er ook beroepen waar de krapte afneemt?

Als SollicitatieLAB zochten we het uit. We gebruikten daarvoor de open data informatie van het UWV over de spanningsindicator per beroepsgroep. De Spanningsindicator wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Deze grootheden worden gebruikt als benadering van de openstaande vraag en direct beschikbaar aanbod. 

Een spanningsindicator  >4 duidt op een zeer krappe arbeidsmarkt d.w.z. veel vacatures en weinig werkzoekenden. 
4 - 1,5 Krappe arbeidsmarkt.
1,5  - 0,67 Gemiddelde arbeidsmarkt.
0,67 - 0,25 ruime arbeidsmarkt. 
0,25 - 0  Zeer ruime arbeidsmarkt d.w.z. relatief weinig vacatures en veel werkzoekenden. 

Het beroep met de grootste spanning op de arbeidsmarkt (veel vraag en weinig aanbod) is de beroepsgroep Machinemonteurs. De indicator steeg tussen het 1e kwartaal 2018 en 2019 met 7,56 naar een recordhoogte van 16,51.

Misschien goed om te vermelden dat het hier om beroepsgroepen gaat. Een beroepsgroep bestaat uit verschillende beroepen, waardoor de getallen soms niet geheel overeen komen met het gevoel per beroep. Misschien nog wel belangrijker, dit zijn cijfers voor de totale Nederlandse arbeidsmarkt, per regio kunnen er grote verschillen bestaan per beroepsgroep.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De laatste kolom laat zien of voor een beroepsgroep de arbeidsmarkt krapper (positief getal) of juist ruimer is geworden (negatief getal).

Als SollicitatieLAB vinden we het belangrijk om goed te weten wat er speelt op de arbeidsmarkt, zowel per beroep als per regio, daarom doen we dit soort onderzoeken. Onze cliënten doen daar hun voordeel mee.