SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Arbeidsmarktinformatie


456.000 werklozen in mei

In mei bleef het aantal werklozen constant t.o.v. van april. 456.000 werklozen. Wanneer we de officiële cijfers vergelijken met een jaar eerder dan is de werkloosheid flink gedaald. Een jaar geleden waren 104.000 mensen meer werkloos. 

Een mooie daling, maar 456.000 werklozen is toch 9x een volle kuip. Wij vinden dat onaanvaardbaar en vinden echt dat een nieuw kabinet vol moet inzetten op de bestrijding van de werkloosheid.  Want onder de 456.000 werklozen, werkzoekenden vinden we een betere benadering, bevinden een groot aantal mensen die al langdurig werkloos zijn. 

Ook zijn we van mening dat de door het CBS gehanteerde ILO-definitie niet overeenkomt met wat wanneer mensen zich in Nederland werkloos voelen.


0,5 miljoen werklozen of misschien toch wel 1,6 miljoen


Wij denken dus dat er eerder 1,6 miljoen mensen zijn die zich werkloos voelen dan de 0,5 miljoen die het CBS als werkloos zien. 

Toch vinden veel mensen wel een baan

Los van de discussie over hoeveel werklozen er nu echt zijn, is het goed om te bedenken dat de arbeidsmarkt geen statisch geheel is. In de afgelopen 3 maanden vonden ruim 309.000 mensen een nieuwe baan. Waarom zou jou het dan niet lukken.

Wat gegevens over 2016

We duiken dus regelmatig in de cijfers. Zo waren we benieuwd, hoeveel mensen een baan vonden vanuit de WW, want daar was de WW toch voor bedoeld. Gelukkig deelt het UWV veel informatie in de maandelijkse Arbeidsmarktflits. Uit deze informatie blijkt bijvoorbeeld dat van de mensen  die in 2016 werkloos werden, 490.000 mensen een WW-uitkering ontvingen.

De vraag over hoeveel mensen vanuit de WW in 2016 een baan vonden is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. In ieder geval 172.930 mensen vonden een nieuwe baan, maar er is ook nog een groep van 64.5000 mensen die niet hun werkbriefje meer inleverde en om die reden zag dat hun WW-uitkering werd gestopt. Volgens het UWV, zijn dit voor een belangrijk deel baan vinders. Laten we het UWV even volgen, dan komen we uit op circa 235.000 mensen die vanuit de WW een baan vonden. Relateren we dit aan het aantal WW-ers aan het eind van het jaar dan is dat ongeveer 60%. 

Uit de cijfers blijkt dat in 2016 voor ruim 180.000 mensen de WW-uitkering werd gestopt omdat de maximale termijn was verstreken. Een deel van deze mensen stroomt door naar de Bijstand. Meen het merendeel moet eerst een aanspraak doen op zijn/haar spaargeld of rondkomen van het inkomen van de partner.

Wil je er meer over weten? 

Neem dan contact op!