SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Ton Vermin

Het eind van de serie EEN GOED BEGIN is weer ingeruimd voor mijn gewaardeerde, maar inmiddels gepensioneerde, collega Ton Vermin. Gepensioneerd, maar niet achter de geraniums. Ton is nog lekker actief zowel op de hometrainer, als in allerlei vrijwilligerswerk en af en toe doet hij nog hand- en spandiensten voor SollicitatieLAB. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021? 

453.000 werkzoekenden per 31 december 2021 als gevolg van de Coronacrisis zal eerst de werkloosheid boven de 500.000 stijgen, maar daarna weer dalen naar 453.000. 

2. 

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021? 

Klachtenbegeleiders tussen overheden /ambtenaren en burgers om de klachten die burgers hebben over overheden in goede banen te leiden en te zorgen dat deze niet meer leiden tot kindertoeslag slachtoffers. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis veranderen?

Solliciteren zal meer via Zoom gaan verlopen. Bedrijven willen toch graag de gezichten van hun sollicitanten blijven zien. 

4.   

Als ik Wouter Koolmees was zou ik.........

……..zou ik zo snel mogelijk een scholingsfonds oprichten voor elke Nederlander tussen de 20 en 65 jaar om te betalen voor de om- en bijscholing van werkzoekenden naar betaald werk. 

5

Ik wens iedereen in 2021 een……

…… succesvolle vaccinatie tegen het Coronavirus, waardoor mensen weer meer sociale contacten kunnen onderhouden.


Naar de verwachtingen van Maarten Camps ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Cees Bakker ->