SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN 2021: Marjolein ten Hoonte

Ze is redelijk vaak op de radio te horen en/of op de tv te zien, wanneer het om de arbeidsmarkt gaat. En terecht, want Marjolein ten Hoonte, Directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad,  weet je altijd aan het denken te zetten over de toekomst van arbeid en de gevolgen van de veranderende technologie. 

1.     

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

Als uitgangspunt kijken ik naar de meest recente CPB voorspellingen van november, die uitgaan van het oplopen van de werkloosheid naar 6,1% in 2021 of 565.000 personen, een forse toename vanaf de 4,0% werklozen eind 2020. Nu zijn de onzekerheden rondom de ontwikkeling van het Coronavirus groot, toch gaan we ervanuit dat grootschalige vaccinatie in het nieuwe jaar de pandemie tot halt zal brengen. 

Ook zagen we eerder dat de werkloosheid minder opliep dan werd voorspeld, wellicht doordat werkgevers terughoudender zijn om personeel te ontslaan met de recente krappe arbeidsmarkt in het achterhoofd. Al met al verwachten we bij Randstad een iets positiever beeld dan het CPB momenteel afgeeft. Daarmee schatten we eind 2021 ca 550.000 werklozen. 

2.     

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

De vraag over nieuwe beroepen komt vaker voorbij, waarbij we hebben geconstateerd dat het overgrote deel van de verandering binnen beroepen plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een secretaresse: deze functie bestaat al decennia, maar behoeft in 2021 voor een substantieel deel andere kennis en vaardigheden dan in pak ‘m beet 1980. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen nieuwe beroepen ontstaan. 

Zo zagen we in 2020 uit het niets de vraag naar ‘corona teststraat medewerker’ of bron- en contactonderzoeker exploderen. Voor het nieuwe jaar verwachten we op korte termijn nog steeds veel vraag naar ‘corona-gerelateerde’ functies (medewerkers bij de GGD, IC verpleegkundigen maar ook supermarktpersoneel). 

Echter, dit betreft een tijdelijk effect. Een structureel effect zit in de manier van werken: ik  ga er vanuit dat er structureel meer op afstand wordt gewerkt. Als gevolg zien we de opkomst van de functie Virtual Assistant. Deze functie lijkt veel op de secretaresse, maar is ten eerste veel meer digitaal (video/mail/chat ed) en ten tweede ook flexibeler qua ondersteuning (vaak gekoppeld aan meerdere personen of zelfs meerdere organisaties).      

3.     

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Corona Crisis veranderen?

De coronacrisis raakt de ene sector harder dan de andere. Dit leidt onder andere tot baanverlies en verdere polarisatie op de arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaan er door het verschil in impact op sectoren ook mogelijkheden voor baan-baan transities tussen sectoren. Veel skills, maar ook kennis, komen in een breed scala aan beroepen overeen, ook buiten de eigen sector. Met deze frisse blik gaat er door menig werknemer én werkgever op een andere manier gekeken worden naar de arbeidsmarkt.

Online en fysiek gaan ook in een andere verhouding tot elkaar staan. Het is aannemelijk dat we in 2021 thuiswerken/digitaal werken beschouwen als normale werkvorm. Hoe we dan mogelijk maken dat werkenden die aanwezig dienen te zijn ook meer vrijheden gaan ervaren is nog wel even puzzelen. Fysieke ontmoetingen en teamprestaties vragen om een herontwerp. 

4.     

Als ik Wouter Koolmees was…..

……zou ik alle publieke en private partijen in het veld een werknemers service laten bouwen door te investeren in sociale vernieuwing met als doel ervoor te zorgen dat mensen hooguit een periode werkzoekend zijn, maar nooit meer werkloos. 

5.     

Ik wens iedereen in 2021...

…..een "ontslagvrije samenleving" met een echt inclusieve arbeidsmarkt waarin niet alleen voor organisaties, maar ook voor het individu wendbaarheid hand in hand gaat met zekerheid. 


Naar de verwachtingen van Leonore Nieuwmeijer ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2021 ->

Naar de verwachtingen van Anne Megens ->