SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Maarten Camps

Maarten Camps, econoom van huis uit, is sinds 1 september 2020 voorzitter van de RvB van het UWV.  Daarvoor gaf Maarten als Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) leiding aan enkele grote maatschappelijke opgaven zoals economische groei, klimaatbeleid en digitalisering. 

Verder trad hij op als inhoudelijk boegbeeld op economisch terrein en was hij aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de herinrichting en heroriëntatie van het ministerie. Ook de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen behoorde tot zijn aandachtsgebieden. Maar wij vroegen hem voor EEN GOED BEGIN natuurlijk naar zijn verwachtingen voor de arbeidsmarkt in 2021. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

De laatste raming van het Centraal Plan Bureau (CPB)  uit november 2020 is een werkloze beroepsbevolking van 565.000. Ik ga daar iets onder zitten met 540.000. Dat blijft een forse stijging van de werkloosheid, maar er zit dus ook optimisme in. 

2. 

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

Dat wordt de online entertainer. We hebben allemaal gemerkt dat de digitale evenementen een enorme vlucht hebben genomen. Dat was nog eens extra zichtbaar in de kerstperiode. Van muziekbingo tot sushi workshop: het kan online en iedereen heeft er veel plezier aan beleefd. Ik heb zelf ook meerdere digitale borrels gehad en zelfs een bierproeverij vanuit München, met deelnemers uit heel Europa. 

We hadden voor de medewerkers van UWV een online radioshow (met beeld, gesprekken en muziek) om het nieuwe jaar in te luiden. Dat was zo’n succes dat de vraag kwam of we dat vaker willen organiseren. Online evenementen zullen dus wel een blijvertje zijn, zeker voor teams die ver bij elkaar vandaan werken. Maar we gaan hopelijk ook gewoon weer gezellig samen naar het café! 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis veranderen?

De corona crisis heeft nieuwe creativiteit aangeboord. Ik denk dat die nog meer tot volle wasdom komt als de crisis voorbij is. Dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden en nieuwe mobiliteit op de arbeidsmarkt: meer mensen zullen willen wisselen van baan. En dat biedt dan gelukkig ook kansen voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door de crisis. Die sollicitaties zullen wel vaker voor een deel digitaal en via beeldbellen gaan, daar hebben we nu namelijk veel goede ervaringen mee opgedaan. Maar daarnaast zal het gesprek in levende lijve zeker terugkomen als onderdeel van de procedure.  

4.   

Als ik Wouter Koolmees was zou ik.........

…….de vinger aan de pols houden in de corona crisis en de blik zeker ook vooruit richten op wat er nodig is in de toekomstige arbeidsmarkt. De afgelopen maanden hebben laten zien hoe belangrijk het is dat er goede voorzieningen zijn om mobiliteit, matching en scholing te ondersteunen. We zetten nu met de mobiliteitsteams de eerste stappen om dat in elke arbeidsmarktregio te organiseren. Maar voor een structurele inbedding is veel meer nodig, zoals de onderzoeken van Commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben aangetoond. Daar zal een nieuw kabinet hopelijk knopen over doorhakken. 

5.   

Ik wens iedereen in 2021 een .....

………..jaar waarin we onze familie en vrienden zonder beperkingen weer kunnen opzoeken en omhelzen, we onze collegas weer in levenden lijve kunnen ontmoeten en we de wijde wereld weer in kunnen, in goede gezondheid en met een baan! 

Naar de verwachtingen van Linda Voortman ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Ton Vermin ->