SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN Linda Voortman

Linda Voortman is sinds 2018 wethouder in Utrecht voor de portefeuilles Werk en Inkomen, diversiteit (inclusief Utrecht zijn we samen), publieksdienstverlening, personeel en organisatie, onderzoek en de wijken Zuidwest en Noordoost. Van 2010 tot 2018 zat ze in de Tweede Kamer  is voor Groen Links. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

De ambitie is altijd een daling. Daarom zeg ik, gezien de omstandigheden, 380.000.

Als er één ding is wat 2020 ons heeft geleerd is het wel dat cijfers zich niet laten voorspellen. Vanwege de coronacrisis zien we als gemeenten het bijstandsbestand helaas groeien. In Utrecht zetten we, ondanks de crisis, in op een daling van het aantal werkzoekenden. Want we zien ook wel degelijk kansrijke beroepen ontstaan. Denk aan beroepen in de IT, logistiek, maar ook zonne-energie en in de zorg.

2. 

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

Het is geen nieuw beroep en ik voorspelde het vorig jaar ook al. De banen in de zorg worden steeds belangrijker. Het tekort aan zorgpersoneel is een uitdaging waar we voor staan. Bovendien heeft het coronavirus het belang van goed personeel in de zorg nogmaals duidelijk gemaakt in tijden van crisis. Ik zou dan ook graag dit beroep anders willen benaderen, toegankelijker willen maken voor een bredere doelgroep. Daarbij denk ik aan het invullen van 1 full-time functie door 2 mensen. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis veranderen?

Die verandering was wat mij betreft al in volle gang en ik denk dat corona een en ander versneld heeft. Denk aan sollicitatiegesprekken via videobellen en het op afstand werken. Ik denk dat voor een grote groep mensen thuiswerken steeds meer de norm gaat worden. 

4 Als ik Wouter Koolmees was zou ik.........

.........meer ruimte geven aan de gemeenten en juist nu investeren in de meest kwetsbare groep werkzoekenden. Afgelopen jaar hebben we in Utrecht ons experiment naar een regelluwe bijstand afgerond. We hebben kunnen aantonen dat intensievere begeleiding leidt tot een hogere uitstroom uit de bijstand. Om die hogere uitstroom structureel te kunnen maken zou er meer geld vrijgemaakt moeten worden. Wat we daarin ook zagen was dat meer vertrouwen en minder verplichtingen in de bijstand niet tot een lagere uitstroom leidde. Wat er dus op neerkomt dat al die strenge regels niet bijdragen aan een hogere uitstroom. 

Daarnaast is er een grote groep werkzoekenden die het niet lukt om regulier aan het werk te komen. Hier is nu niet echt een passende oplossing voor. In verschillende rapporten van onder andere de WRR en de commissie Borstlap wordt dit duidelijk en wordt er gepleit voor het invoeren van basisbanen. Maak daar werk van. 

5 Ik wens iedereen in 2021 een .....

....gezond jaar, dat staat voorop. Verder iedereen die op zoek is naar werk een mooie kans om daarmee te starten. Het kan parttime werk zijn of vrijwilligerswerk. Zolang het past bij de talenten, het kunnen en de ambities. Naar de verwachtingen van Petra van de Goorbergh ->

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Maarten Camps ->