SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

EEN GOED BEGIN: Ingeborg Zwolsman

Sinds 2018 werkt Ingeborg Zwolsman bij de Start Foundation als programmamanager Open Hiring. Inmiddels zijn er grote stappen gezet om het Greyston Bakery-model van werven van medewerkers zonder vooraf te selecteren, in Nederland werkzaam te krijgen. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven gestart met het werven van personeel via Open Hiring. Met bemoedigende resultaten.

1.      

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2021?

Het aantal werklozen zal in 2021 stijgen door de corona crisis, door de Brexit en omdat iedere werkgever nu zijn bedrijf aan het doorlichten is. Het is een tijd waarin we hergroeperen en klaar moeten gaan staan voor de komende jaren, waarin we hopelijk weer groei van werkgelegenheid zien. 

Lastig is natuurlijk dat onduidelijk is wat de toekomst wordt. Het zou mooi zijn wanneer we invulling geven aan het besef dat meer waarde-erkenning noodzakelijk is voor leefbaarheid van de planeet en welzijn van de mens. Maar ik verwacht dat mensen het liefst terug gaan naar wat ze gewend waren. Het voordeel op korte termijn daarvan is, dat het snel weer veel economische activiteiten geeft. Ik schat in dat op 31-12-2021 de werkloosheid 520.000 mensen bedraagt.

2.

Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2021?

De term essentieel is geïntroduceerd. We krijgen een herwaardering van essentieel werk. Dat zijn banen die direct invloed hebben op ons dagelijks bestaan. Reshoring kreeg al aandacht voor 2020, door de huidige crisis zien we nog meer het belang van lokaal produceren in. Door meer lokaal te produceren krijgen we niet alleen invloed op de afname van de producten, maar hebben we ook weer zicht op de wijze waarop de productie plaatsvindt. De hele keten is zichtbaar. En, niet onbelangrijk, het brengt werkgelegenheid dichtbij huis. 

Het werk van de fabrieksmedewerker, de fruitplukker in de kassen, de schoonmaker. Dat is essentieel werk. De schoonmaker is sinds 2020 zichtbaar en erkend. Nu nog zorgen dat iedereen met essentieel werk na een werkweek van 38 uur, in staat is zijn vaste lasten te betalen en een fatsoenlijk bestaan heeft. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2021 door de Coronacrisis veranderen?

Door het aanhouden van de crisis vrees ik dat de kleine ondernemingen eerder onderuit gaan, doordat ze interen op hun vermogen. Hierdoor verwacht ik dat het MKB onevenredig hard getroffen wordt. Terwijl dat juist de werkgevers zijn die behoud van werk en de medewerker voorop hebben staan. Ze kennen hun werknemers, weten wat het effect is wanneer iemand zijn baan verliest. 

Bij de grotere werkgevers zie je nog vaak dat verantwoord ondernemen, duurzaam werken, goed werkgeverschap en alle andere gelijkwaardige varianten, ondergebracht is bij aparte functionarissen. Terwijl het bij het MKB eerder de directeur zelf is die dit uitdraagt, waardoor het ook wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. En daarmee is het verankerd en staat de medewerker voorop, ook in tijden van crisis. 

Wanneer we niets doen, dan verhard de arbeidsmarkt. Begin 2020 kon een kleine miljoen mensen de weg naar de arbeidsmarkt niet vinden. Dit zal niet veranderen, wanneer we zo snel mogelijk weer terug willen naar wat we gewend zijn. 

Wat deze crisis ons kan brengen, is dat we ons realiseren dat niet alles voorspelbaar en vooraf te controleren is. Oftewel, je hoeft niet alles in de hand te hebben. En dat geeft ruimte voor flexibiliteit. 

De arbeidsmarkt zit op slot, met hoge eisen op aantoonbare kennis, weergegeven in uitgebreide CV’s. Iedereen die niet meekomt, moet aantonen wat zijn of haar tekortkomingen zijn. In deze tekortkomingen investeren we nu en vervolgens is de aanname dat iemand daarna geschikt is voor de arbeidsmarkt. 

In mijn voorspelling komt er een variant bij; de werkgever gaat aangeven wat nodig is voor het werk dat er is. En de werkzoekende bepaalt of dit past bij zijn of haar capaciteiten. Daarmee verleggen we de focus op wat iemand wel kan en spreken we iemand aan op zijn kwaliteiten. Oftewel, Open Hiring wordt een vast onderdeel van de arbeidsmarkt. Mensen die nu thuis zitten en willen werken, krijgen daarmee een mogelijkheid wel aan het werk te gaan. Overstappen tussen verschillende branches kan daarmee gemakkelijker worden ingericht. 

4.

Als ik Wouter Koolmees was zou ik.........

…..zorgen dat we deze situatie, waarin heel veel vaste waarden ter discussie staan, gebruiken voor het inrichten van een nieuwe aanpak. Wouter Koolmees heeft terecht gekozen de arbeidsmarkt te behoeden voor uitval van werknemers door regelingen te bieden die de werkgevers faciliteren. Daar is veel waardering voor gekomen en de arbeidsmarkt is werkelijk geholpen door deze regelingen. 

Zonder deze aanpak was het aantal werklozen nu veel hoger geweest, alsook de paniek bij werkgevers. Dit is waar we volgens mij structureel naar toe moeten; een faciliterende overheid, met meer vertrouwen in werkgevers en werkzoekenden. 

Vertrouwen is niet loslaten, controle is nodig, maar kan achteraf. En als maatschappij moeten we accepteren dat het soms ergens ook fout gaat. Maar dat staat niet in verhouding tot de aantallen waar het goed gaat. 

5.

Ik wens iedereen in 2021 een .....

……..vrolijk, gezond en werkend jaar toe, wat we vol vertrouwen samen tegemoet gaan. 

Naar de verwachtingen van Anne Megens ->

Naar de startpagina EEN GOED BEGIN ->

Naar de verwachtingen van Jurriën Koops ->