SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Cees en Ton over 2018 en 2019

 

Het is inmiddels een goede traditie. Zo rond kerstmis kijken Cees en Ton van SollicitatieLAB terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Genoeg te bespreken.Antwoorden Ton

Antwoorden Cees

1. Wat is je het meest bijgebleven?

Ton: De hete droge zomer van 2018 in  Nederland. De gevolgen van de klimaatverandering zijn wereldwijd veel duidelijker geworden. De extreme schommelingen in het weer worden steeds duidelijker.

Cees: In een jaar gebeuren zoveel dingen. Het  eerste wat me te binnen schiet is toch het overlijden van Wim Kok. Niet  alleen dat hij vroeger bij mij in de buurt woonde en ik hem af en toe tegenkwam bij het boodschappen doen (zo gewoon was hij), is het toch iemand die veel voor Nederland heeft betekend.

2. Waar werd je heel vrolijk van in  2018?

Ton: Dat meer mensen in 2018 een vaste baan vonden.

Cees: Ja, ik kan altijd erg vrolijk worden van  mooie sportprestaties. De dames shorttrack ploeg die op de Olympische spelen toch een medaille wonnen. Maar waar ik ook erg vrolijk van werd en ook nog steeds word is de Carpool Karaoke met Paul McCartney. Kijk maar eens.

3. Wie is wat jou betreft de   man/vrouw van het jaar in 2018?

Ton: Teresa May, omdat zij tegen beter weten in, toch blijft doorgaan met de Brexit.

Cees: Het is tegenwoordig de mode geloof ik om meerdere mensen te noemen. Net als tijdschrift Time, noem ik er een paar. Voor mij zijn mensen als Sven Romkes (ABN), Amber Bindels (Wij staan op), Nik Hoogstraten (Ambassadeur diversiteit en inclusie Sozawe) en Laurette de Wit (zoekt op dit moment een passende uitdaging) de personen van het jaar. Ondanks een  beperking zetten zij door en dat is mooi en bewonderenswaardig.

Dan naar jullie persoonlijk4. Wat was 2018 voor een jaar voor   SollicitatieLAB?

Ton: Een jaar waarin onze naam en de cv van de maand steeds bekender werden.

Cees: We blijven maar bekender worden en dat is leuk. Maar het leukste blijft toch wanneer mensen weer werk vinden. Gelukkig lukt dat ons nog steeds voor de mensen die we begeleiden.

5. Wat is jouw persoonlijke  hoogte/dieptepunt in 2018?

Ton: Het onverwachte snelle overlijden van mijn broer in Januari 2018.

Cees: Ja dat ligt toch in de familiesfeer. Mijn jongste is aan het werk gegaan en zijn opleiding succesvol afgerond. Dat zijn mooie stappen en ben je als vader natuurlijk trots. Mijn andere zoon organiseerde een congres op school en daar kwamen veel mensen. Kijk dat zijn echt mooie dingen.

6. Het hoogtepunt voor SollicitatieLAB /  De Weg naar WERK in 2018

Ton: Dat meer dan 90% van onze klanten weer   een vaste baan hebben gevonden door hun inzet en adviezen en mede door onze actuele kennis van de arbeidsmarkt.

Cees: Elke plaatsing is een hoogtepunt  natuurlijk, maar ik vond de serie EEN GOED BEGIN, waarin we de eerste 18  dagen van 2018 elke dag een arbeidsmarkt-deskundige vroegen naar zijn/haar verwachtingen voor 2018. Het was top om te merken dat bijna alle deskundigen die we vroegen meededen.


Over solliciteren/arbeidsmarkt in 20187. Is de manier van solliciteren   veranderd in 2018?

Ton: Veel werkgevers gaan via hun eigen  netwerk en de netwerken van hun medewerkers op zoek naar goede kandidaten. De nadruk komt steeds meer op werven te liggen en minder op selecteren. De arbeidsmarkt voor talent is krap geworden.

Cees: Dat is erg afhankelijk van het beroep  waarin je werkzaam bent. Voor bijvoorbeeld werkzoekende administratief medewerkers is er weinig veranderd, maar voor veel andere beroepen is het echt totaal omgedraaid. Werkgevers die nadrukkelijk zelf op zoek gaan. Vaak via hun eigen personeel.

8. Ging het echt beter op de  arbeidsmarkt in 2018?

Ton: Ja, de arbeidsmarkt voor professionals   is sterk verbeterd en zelfs krap te noemen voor een aantal beroepen, maar voor werknemers boven de 50, die langere tijd werkloos zijn, is de arbeidsmarkt nog steeds moeilijk.

Cees: Ik weet niet of die mismatch nu echt een verbetering is. Ik vind het vooral een gemiste kans. 

Nu ik de eerste geluiden hoor dat in 2019 er wel eens een eind aan het herstel kan komen, hoop ik dat we niet dezelfde fout maken als tijdens de vorige crisis. Ik hoop dat we bij een nieuwe crisis het lef hebben om dan in te investeren in de arbeidsmarkt van de toekomst en mensen op te leiden voor als het weer goed gaat.

9. Is het cv veranderd in 2018?

Ton: In 2018 zien wij steeds meer cv’s  waarbij de lay-out belangrijker is geworden dan de inhoud. Veel werkzoekenden vragen ons om de lay-out van de winnaars van de cv van de maand, maar daar kunnen wij niet aan voldoen. Wij vinden de inhoud van de cv’s nog veel belangrijker dan de lay-out. Vooral het weergeven van de concrete resultaten, die je behaald hebt tijdens je loopbaan en studie zijn belangrijker voor de recruiters.

Cees: Ja, toch wel, vooral korter.De foto wordt belangrijker. En ik zie steeds vaker cv's zonder geboortedatum. Dan sta je bij recruiters echt 1-0 achter. Los van het feit dat de leeftijd ook uit allerlei andere zaken is af te leiden, snap ik niet waarom mensen niet gewoon trots zijn op hun leeftijd. De kunst van een goed cv is dat de zaken die je te bieden hebt goed naar voren komen.


Over solliciteren/arbeidsmarkt in 201910. Wat wordt de grootste verandering op de arbeidsmarkt in 2019?

Ton: De jacht op de schaarse arbeidskrachten in de IT, Bouw, zorg en installatietechniek zal gaan leiden tot hogere lonen in deze sectoren, maar daardoor zal de tweedeling op de arbeidsmarkt nog groter worden. De Lonen van de werkenden in de sectoren waar veel minder vraag naar is, zullen achterblijven en het fenomeen van de werkende armen zal  ook in Nederland duidelijk worden.

Cees: We stevenen af op een hybride  arbeidsmarkt. 

Een arbeidsmarkt waarin voor bepaalde beroepen en in bepaalde regio’s een verlammende krapte ontstaat. Terwijl in andere regio’s en sectoren sprake is van een ruime arbeidsmarkt. 

Geen prettig vooruitzicht en dit vraagt om veel scholing. Ik denk dat bedrijven steeds vaker mensen zelf gaan opleiden. Ook denk ik dat bedrijven meer onderling personeel gaan  uitwisselen. De politie en Defensie hebben dit al aangekondigd en er gaan  meer bedrijven volgen, denk ik zo.

11. Hoeveel werklozen zijn er op  31-12-2019?

Ton:319.000                                       

Cees: 330.000                                     

12. Welk nieuw beroep gaat in 2019   doorbreken?

Ton: Isoleerder. Er zullen in de komende   jaren heel veel huizen geïsoleerd moeten worden. Omdat er nu al een grote   schaarste is in vaklui in de bouw en installatiebranche, zal het tekort allen   nog maar stijgen.

Cees: Machine Learning expert.

13. Wat zou je in 2019 doen als je  Wouter Koolmees was?

Ton: Als ik Wouter Koolmees was zou ik in 2019 een jaar op vakantie gaan. 

De Wet WAB gaat pas in 2020 in en de vraag is natuurlijk of door de provinciale staten verkiezingen deze wet er nog wel doorkomt. De kritiek op een aantal maatregelen in deze wet is nu al zo groot, dat de invoering van deze wet dubieus wordt.

Cees: Doorgaan op de ingeslagen weg. Goed kijken wat er echt aan de hand is op de arbeidsmarkt en vervolgens krachtig doorpakken. 

Doorpakken om te zorgen dat we een moderne arbeidsmarkt krijgen, waaraan iedereen weer kan aanhaken en naar vermogen kan meedoen. 

Sociale zekerheid loskoppelen van de contractvorm en zorgen dat we elk moment ook onze kennis op peil kunnen brengen. 

En natuurlijk met harde hand fraude bestrijden, dat kan namelijk echt niet.

14. Als iemand in 2025 op de  arbeidsmarkt komt welke studie adviseer je hem/haar dan te gaan volgen in 2019?

Ton: Filosofie en met name de filosofie tussen de mens en AI, robotisering en automatisering. Wat kan een robot  zelfstandig doen en waar moet de mens nog de regie houden.

Cees: Eén van de leukste voorstellen van het afgelopen, vond ik het voorstel van De Jonge Akademie, om op Hogescholen en de Universiteit filosofie weer tot verplicht vak te maken.

In de toekomst hebben we authentieke en kritische mensen nodig. Maar om antwoord te geven op de vraag, ik denk dat ik een opleiding in een technische richting zou adviseren. Dat is altijd goed ;-)

15. Welk advies voor 2019 heb je voor 50+-ers die al langdurig werkloos zijn?

Ton: Veel meer voor jezelf duidelijk maken welke kerncompetenties je hebt en in welke beroepen deze competenties nog meer te gebruiken zijn. Met een korte scholing ben je dan weer inzetbaar bij veel bedrijven.

Cees: Goed netwerken en goed kijken waar jouw kwaliteiten ook tot hun recht komen. Zorgen dat je kennis en ervaring weer actueel wordt.Vooral niet in een hoekje gaan zitten kniezen. Er zijn veel mogelijkheden om je kennis en kansen van een impuls te voorzien.

16. Gaat het cv veranderen in 2019?

Ton: Het cv wordt steeds meer een verkoopdocument.

Cees: Het cv wordt steeds meer je pitch voor de vacature waarop je solliciteert. In je cv laat je zien waar jij het verschil  maakt t.o.v. andere kandidaten.

17. Een leven lang leren, hoe moet dat   vorm krijgen?

Ton: Persoonlijk ben ik er voorstander van dat mensen die een betaalde baan hebben na 5 jaar werken, een jaar  studieverlof krijgen om hun vakkennis weer op peil te brengen. Voor de  financiering hiervan, kunnen we aan een belastingvrije scholingsbijdrage van de werkgever denken.

Cees: Het zou heel mooi zijn, als we ons onderwijs zo gaan inrichten dat je op elk moment en op elke plaats je de  opleiding kan gaan volgen die je nodig hebt voor een volgende fase. Denk dat  opleidingen steeds meer in modules en vooral online aangeboden gaan worden en diploma’s worden vervangen door certificaten.


Over SollicitatielAB in 201918. Wat gaan jullie als SollicitatieLAB / De Weg naar WERK in 2019 doen?

Ton: We zullen als SollicitatieLAB meer  aandacht voor het werven van moeilijk vervulbare vacatures gaan besteden en welke rol wij als intermediair kunnen vervullen.

Cees Natuurlijk blijven we ook in 2019 de arbeidsmarkt op de voet volgen en mensen begeleiden naar werk. Ik zou het wel leuk vinden als partijen ons inhuren om een groep mensen die buiten de boot vallen weer een nieuw perspectief te geven. We komen bijvoorbeeld eerdaags met een mooi  voorstel voor gemeenten. 

19. Vraag 19 is natuurlijk voor jullie   wens voor 2019

Ton: Dat ook in 2019 we meer aandacht zullen hebben voor de opleiding en naar een passende baan begeleiden van 50+ en mensen met een arbeidsbeperking. De beste wensen voor al onze volgers voor een mooi en gezond 2019.

Ik wens iedereen een heel mooi en gezond 2019 en hoop dat we weer dichterbij een inclusieve arbeidsmarkt komen. Een arbeidsmarkt waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen.