SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

18 Trends rondom solliciteren in 2019

 

 

Ook voor 2019 maakten we weer een lijstje waar je in 2019 rekening moet houden. We beginnen met de arbeidsmarkt.

1. We stevenen af op een hybride arbeidsmarkt

Iedereen heeft maar over de krapte op de arbeidsmarkt, maar eigenlijk bestaat de arbeidsmarkt niet. De arbeidsmarkt bestaat eigenlijk uit een groot aantal deelarbeidsmarkten. Deels regionaal opgesplitst en voor een ander deel meer naar opleiding/beroepsgroep en/of competentie. Volgens sommige ook nog naar afkomst en/of leeftijd. In ieder geval de arbeidsmarkt bestaat volgens ons niet, maar is er sprake van meerdere arbeidsmarkten. 

Opvallend was in 2018 dat arbeidsmarkten zich verschillend aan het  ontwikkelen zijn. Inderdaad arbeidsmarkten waar krapte was bleek de aantrekkende economie de krapte alleen maar groter te maken. Zelfs zodanig dat bedrijven moord en brand schreeuwden over het gebrek aan goed gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd arbeidsmarkten waar het aanbod zeer ruim was, bijvoorbeeld administratief personeel, lijken nauwelijks te profiteren van de aantrekkende economie.

In zekere zin is er sprake van een hybride arbeidsmarkt. Aan de ene kant dus arbeidsmarkten met een onacceptabele krapte, maar ook arbeidsmarkten met veel aanbod van arbeidskrachten en weinig vacatures. Een situatie die zich het best laat omschrijven als hybride. Ik verwacht dat deze tweedeling op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt en we afstevenen in 2019 af op een hybride arbeidsmarkt.

2. De arbeidsmarkt kantelt

Behalve dat de tweedeling op de arbeidsmarkt toeneemt is de arbeidsmarkt ook aan het kantelen. Hadden in de tijden van de recessie de aanbieders van banen het voor het zeggen. Nu kantelt dat, zeker op arbeidsmarkten waar tekorten bestaan. Hier komen werkzoekenden in een sterkere positie. Gewilde werknemers kunnen veel meer eisen en worden zorgvuldiger behandeld dan in de tijd van de recessie. In dit opzicht zal deze kanteling zich verder voortzetten en ook resulteren in minder flex en  meer vaste contracten.

3. Op de arbeidsmarkt gaan nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Door het steeds meer hybride worden van de arbeidsmarkt en de vele knelpunten gaan er nieuwe oplossingen ontstaan. Vooral op regio niveau. Gelukkig ziet de lokale overheid vaak dat er een natuurlijk rol voor gemeenten en provincies ligt om de regie te nemen in het oplossen van lokale knelpunten en de mismatch van de huidige en  (toekomstige) vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Ik ken inmiddels vele mooie initiatieven waar lokale overheid, plaatselijke werkgevers en opleidingsinstituten de handen ineenslaan om langdurige werklozen om te scholen en opleidingen en de vraag op de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten.

Maar je zal in 2019 ook zien,  dat bedrijven en ondernemers elkaar vaker  opzoeken om samen te werken bij het opleiden en werven van personeel, maar  de samenwerking zal steeds verder gaan. Bijvoorbeeld ook op het gebied van het creëren van nieuw perspectief, jobrotatie en doorgroeikansen voor hun personeel zullen bedrijven meer gaan samenwerken . Onlangs spraken De Politie en Defensie zo een samenwerking af.